کارگاه آموزشی مدیریت کایزن

 

 

 


اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد با همکاری مرکز همکاری های خاور میانه ژاپن ( JCCME ) کارگاه آموزشی مدیریت کایزن با گرایش تغییر رفتار سازمانی و ایجاد بنگاه های قوی با اجرای کایزن را روز دوشنبه مورخ 25 آذر ماه سال جاری در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی ایران در طبقه دهم برگزار نماید.

مهلت ثبت نام : 11/9/92

تلفن : 9-88846031