دومین کارگاه تخصصی حلال

 
دومین کارگاه تخصصی حلال توسط موسسه جهانی حلال در چهر موضوع غذای حلال، داروی حلال، لوازم آرایشی و بهداشتی حلال، استاندارد 17065 مرتبط به گواهی محصول در تاریخ 18 دی ماه سال جاری از ساعت 9 الی 18 در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.

 

تلفن : 9-88846031

www.iccima.ir