مشکلات بانکی مانعی برای گسترش روابط اقتصادی بین ایران وروسیه سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و نماینده اتاق بازرگانی در گفت و گو با برنامه بدون خط خوردگی در ارتباط با گسترش مناسبات اقتصادی ایران و روسیه سخن گفت

 

مشکلات بانکی مانعی برای گسترش روابط اقتصادی بین ایران وروسیه

سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و نماینده اتاق بازرگانی در گفت و گو با برنامه بدون خط خوردگی در ارتباط با گسترش مناسبات اقتصادی ایران و روسیه سخن گفت

سید رضا نورانی گفت : تا به امروز متاسفانه تراز تجاری بین ایران و روسیه منفی بوده است البته هیئت تجاری روسی به ایران سفر داشته است و نشست هایی را نیز با رئیس اتاق بازرگانی انجام دادند و برنامه هایی را ارائه دادند که در آینده نزدیک مشکلات بین دو کشور را بر طرف نمایند و همچنین تراز صادارات که بین دو کشور نیز در حال حاضر منفی است را با حرکت رو به جلو در بحث صادرات بین دو کشور ترراز صادراتی را افزایش دهیم .

وی ادامه داد : مشکلاتی در برنامه اقتصادی ایران و روسیه وجود دارد که می توان به مشکلات بانکی اشاره کرد که در این راستا رایزنی هایی نیز با روسیه انجام شده است که تا به حال به نتیجه ای نرسیده است و همچنین می توان به مشکلات حمل ونقل ریلی و جاده ای اشاره کرد که امیدواریم به خصوص مشکلات ریلی بر طرف شود که حمل نقل ریلی می تواند تبادل تجاری بینی دو کشور را افزایش بدهد و تراز تجاری را نیز مثبت کند .

سید رضا نورانی در ادامه اظهار داشت : تبادل تجاری که بین کشور چین و ایران وجود دارد به دلیل پویایی در واردات وهمچنین صادرات باعث شده است که تراز تجاری بین دو کشور مثبت باشد ولی به دلیل مشکلات فوق در رابطه با تبادل تجاری بین ایران و روسیه تراز را منفی کرده است و همچنین آن ها نیز عنوان کرده اند تحریم ها و فشاری که از سوی غرب بر آن ها بوده است باعث شده که روسیه تجارت خود را با ایران محدود کند و لی فکر می کنم روسیه و ایران می توانند با یک برنامه ریزی در رابطه با مشکلاتی که بحث صادرات و واردات بین دو کشور وجود دارد را انجام دهند تا تراز تجاری بین دو کشور افزایش یابد .

سید رضا نورانی تصریح کرد : شرکت های حمل ونقل ترانزیتی روسیه در ایران حضور داشتند و همکاری هایی نیز بین دو طرف در زمینه حمل و نقل محصولات تولیدی ایران به روسیه انجام می گرفت ولی بعد از تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفت حضور این شرکت های نیز کمرنگ شد و در نتیجه حمل ونقل ترانزیتی توسط رانندگان ترک انجام می گرفت که هزینه بیشتری را نیز نسبت به شرکت های حمل ونقل روسی دریافت می کردند .یکی از مسائل مهم در مشکلات مربوط بانکی است که اگر این موضوع نیز بر طرف شود سریع تر به نتیجه خواهیم رسید .

سید رضا نورانی خاطر نشان کرد : وزیر اقتصاد و توسعه روسیه قرار است که در روز ۳۱ فروردین ماه به ایران سفر کند و در ارتباط با مسائل توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور رایزنی هایی را انجام دهد . ما نیز باید هدفمان روی این موضوع باشد که با یک برنامه ریزی دقیق توسعه صادرات را رونق دهیم و همچنین تعادل خوبی باید بین صادرات و واردات با کشور روسیه صورت بگیرد .