رقابت اتاق های بازرگانی جهان

 برنامه رقابت اتاق های بازرگانی جهان هر دو سال یکبار به منظور تشویق بهبود عملکرد اتاق ها، فعال سازی، تبادل اطلاعات و گسترش فعالیت های بازرگانی، توسط فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان برگزار می گردد و به اتاق های عضو این امکان را می دهد تا پتانسیل ها و توانمندی های خود را در زمینه های مختلف به نمایش گذارند. دوره آتی این رقابت ها در خلال برگزاری نهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان در ژوئن 2015 و به میزبانی ایتالیا برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در خصوص این برنامه از قبیل شرایط و روش مشارکت در آن، چگونگی تهیه و ارائه پروژه، پروژه های برتر گذشته و ... از طریق مراجعه به وب سایت ذیل قابل دسترسی می باشد.

http://www.iccwbo.org/traning-and-events/competitions-and-awards/world-chamber-competition