همایش حماسه سازان عرصه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته

 

همایش حماسه سازان عرصه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته در تاریخ 21 اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش های صدا و سیمای تهران برگزار می گردد.

نمابر روابط عمومی ستاد برگزاری کنگره : 88327892

تلفن : 88492533