پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

 

 

 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته از تاریخ 22 الی 25 مرداد ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد گردید.

ستاد برگزاری نمایشگاه :

05118920060-4

فکس : 05118905166