مجمع عمومی عادی سال 92 برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه 92 اتحادیه در روز یکشنبه 93/04/22 در محل هتل صحرا راس ساعت 19/30 با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید. در ابتدای جلسه رئیس اتحادیه جناب آقای نورانی پس از خیر مقدم  دستور آغاز مجمع را صادر نمودند.

پس از آن جناب آقای نیاورانی عملکرد سال گذشته اتحادیه را مطرح نموده و مورد تایید اعضا قرار گرفت و جناب آقای ابطحی نیز عملکرد مالی اتحادیه را توضیح نمودند که مورد تایید اعضا قرار گرفت. پس از آن انتخاب بازرس صورت پذیرفت که در نهایت جناب آقای ابطحی به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای خسروانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. جلسه همزمان با اذان مغرب به پایان رسید.