عضویت در شورای ایران و اندونزی


 

 

 

 

 

 


بنا به دعوت معاونت بین الملل اتاق ایران علاقه مندان واجد شرایط به عضویت در شورای ایران و اندونزی ( دارنده کارت بازرگانی معتبر و فعالیت تجاری با اندونزی ) و شرکت در نشست مجمع عمومی می توانند با دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک اتاق ایران تماس حاصل نمایند.

شماره تلفن دبیرخانه : 85732396