صادرات به روسیه دلیل گرانی میوه نیست

 

رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران موضوع گراني ميوه را بي‌ارتباط با برنامه صادرات به روسيه اعلام كرد و افزود: اگرچه روس‌ها به ايران وارد شده‌اند و چند هيات بازرگاني از اين كشور مذاكراتي را با تجار ايراني داشته‌اند اما هنوز هيچ صادراتي كه منجر به كمبود عرضه در بازار داخلي شده ‌باشد صورت نگرفته‌است.

سيدرضا نوراني، درگفت‌وگو با «كسب و كار» خاطرنشان كرد: مشكلاتي از جمله نقل و انتقالات ارزي و مشكلات حمل‌ونقلي از جمله كمبود كانتينر‌هاي يخچالي براي صادرات موادغذايي و ميوه موجب ‌شده تا هنوز صادرات به اين كشور وارد مراحلي اجرايي نشود.

نوراني خاطرنشان كرد: شايعات و جو رواني موجب گراني ميوه در بازار شده و حتي در باغات نيز توليد‌كنندگان قيمت‌ها را بالا برده و اعلام كرده‌اندكه حاضر نيستند با قيمت‌هاي‌گذشته محصولات خود را بفروشند و اين درحالي‌است كه هنوز هيچ يك از توافق‌هاي صورت‌گرفته و مذاكرات وارد مراحل اجرايي نشده‌ است.

رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران اظهار كرد: توليد‌كنندگان كيوي حتي قيمت‌هاي فروش را به دلار محاسبه مي‌كنند و با جو رواني ايجادشده، متقاعد به گراني ميوه با افزايش تقاضا شده‌ اند.

نوراني خاطرنشان كرد: در حاشيه نيز در شهرها ميوه‌فروشان قيمت‌ها را با ارقام بالاتري اعلام مي‌كنند درصورتيكه هنوز هيچ ميوه‌اي صادر نشده و برنامه‌ريزي‌هاي صادرات نيز براي نيمه‌دوم سال‌جاري است و هنوز انار صادراتي و كيوي به بازار عرضه نشده اما جورواني غلط و آمارهاي ناصحيح موجب‌شده تا گراني زودهنگام پيش از صادرات به‌وجود‌آيد.

وي با تاكيد براينكه برنامه‌ريزي صادرات ميوه به روسيه وجود دارد، عنوان كرد: روسيه كشوري است‌كه به قيمت‌هاي تمام‌شده توجه نشان خواهد داد و به طورقطع صادرات ميوه بايد با در نظرگرفتن قدرت رقابت‌پذيري در كشور هدف انجام‌شود.

ميوه صادراتي بايد قدرت چانه‌زني داشته ‌باشد

رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تاكيد كرد: صادرات بايد قدرت چانه‌زني در بازار داشته باشد و اينگونه نيست كه كيوي با قيمت2دلار قابليت صادرات داشته ‌باشد و روس‌ها نيز دربحث جايگزيني بازار وارداتي خود به بحث قيمت تمام‌شده دركنار كيفيت قابل قبول توجه خواهند داشت.

نوراني عنوان كرد: اينگونه نيست كه روس‌ها كشور پولداري باشند و حاضر باشند كه ميوه را به هرقيمتي كه ما عرضه‌كنيم خريداري كنند بنابراين توليد‌كنندگان يا واسطه‌ها بايد ميوه را با قيمتي منطقي عرضه كنند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه ايران كشوري كم‌آب است و هدف‌گذاري صادراتي و افزايش توليد با استفاده از چه منابع‌آبي صورت خواهدگرفت، عنوان كرد: ايران كشوري كم‌آب است و از ساليان دور بي‌آب و كم‌آب بوده‌است بنابراين بحث كم‌آبي نيز بحث جديدي نيست و اتفاقاتي كه در محيط‌زيست و گازهاي‌گلخانه‌اي گرماي محيط را افزايش‌داده و ذخاير آبي را كاهش‌داده كه نيازمند مديريت منابع آبي است.

رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران بيان كرد: اينگونه نيست كه اگر بگوييم صادراتي درحال انجام است به منابع آبي لطمه مي‌زند و به طورقطع مديريت آب مي‌تواند استفاده بهينه از منابع آبي را امكان‌پذير كند و بايد توليداتي را كه آب بيشتري مصرف مي‌كنند كاهش‌داد و توليداتي را كه آب كمتري مصرف مي‌كند در دستوركار قرار داد.

نوراني خاطرنشان كرد: بايد ارقامي از محصول توليد شود كه توليد در واحد سطح را افزايش مي‌دهد و وزارت جهاد كشاورزي بايد از لشگر دانش‌آموختگان بخش كشاورزي بهره گيرد و سپاه آموزشي فارغ‌التحصيلان كشاورزان را در بهره‌وري بيشتر از منابع آبي كشور ياري ‌دهند.

رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با بيان ‌اينكه فرهنگ‌سازي در بحث مصرف‌آب بخش كشاورزي بسيار ضروري است، بيان كرد: هرگاه دستوري عمل شود توفيق لازم را به همراه نخواهدداشت و دولت بايد ضمن فرهنگ‌سازي توليدكنندگان و كشاورزان را در توليد متقاعدكند و برنامه كاشت، داشت و برداشت به‌گونه‌اي تنظيم شود كه توليد‌كنندگان را همراه كند.

ضايعات30 درصدي توليد ميوه در هنگام برداشت و توزيع

نوراني با بيان اينكه هدررفت آب در بخش كشاورزي بيش از30درصد است، بيان كرد: در نقاطي‌كه توليد با استفاده از شيوه غرق‌آبي صورت مي‌گيرد هدررفت آب بسيار بالاست و در بخش توليدات استراتژيك بايد به‌گونه‌اي عمل شود كه خودكفايي حاصل شود.

وي با اعلام هدررفت و ضايعات قابل‌توجه درحدود25 تا30درصد در باغات و سيستم توزيع اظهار كرد: باغات كشور بايد ساماندهي شوند و سيستم‌هاي سردخانه‌اي در كنار باغات تجهيز شود و تجهيز انبارها در كنار باغات و مزارع به كاهش ضايعات كمك مي‌كند.

رئيس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران با بيان اينكه در نشستي كه با حضور معاون اول رئيس‌جمهور برگزارشد به نبود زيرساخت‌هاي صادراتي دركشور اشاره شده‌است، بيان كرد: اگرچه صادرات كشور با رشد 4درصدي مواجه ‌شده اما حدود 75 درصد صادرات كشور صادرات خودرو و ميعانات گازي است كه خوشحال‌كننده نيست و جهش صادراتي امكان‌پذيراست منوط به آنكه بروكراسي ادراي پشت سرگذاشته شود.

وي با بيان ‌اينكه زيرساخت‌هاي جاده‌اي و ريلي در كشور از نقايص بسياري برخوردار است، عنوان كرد: كشتي‌هاي باري مجهز به كانتينرهاي يخچالي نيستند و هواپيماهاي باري نيز دركشور اندكند.

نوراني با بيان‌اينكه تشكل‌هاي توليدي و صادراتي كشور درحاشيه‌اند، عنوان كرد: بيش از صدها سال تجربه‌كاري در تشكل‌هاي كشور وجوددارد كه متاسفانه از آن استفاده نمي‌شوند و امروز تشكل‌ها در حاشيه‌اند و به دنبال آن هستند تا محدوديت‌ها و موانع صادراتي و توليدي در كشور را مرتفع سازند.

رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران خاطرنشان‌كرد: اين اميدواري وجوددارد كه تشكل‌هاي تخصصي كشور به بازي گرفته شوند و در اتخاذ تصميم‌هايي كه مخل توليد يا صادرات است با مشورت بخش خصوصي واقعي صورت‌گيرد.

نوراني با بيان‌اينكه24قلم كالاي صادراتي معدني با محدوديت صادراتي مواجه‌شده است، بيان كرد: تشكل‌ها ماه‌ها تلاش‌كردند تا بتوانند اين محدوديت‌ها را ازبين ببرند و تمام هم و غم و توانايي تشكل‌ها درحال‌حاضر مصروف به‌حل معضلاتي است كه دولتي‌ها براي اين بخش ايجاد مي‌كنند.

وي با بيان‌اينكه ماليات برارزش‌افزوده در ابتدا از صادركننده اخذ مي‌شود تا مدت زماني بعد به او پس داده‌شود، عنوان كرد: بانك توسعه صادرات نرخ سود تسهيلات را از13درصد به22درصد افزايش داده‌است و به طور قطع با اين نرخ سود جهش صادراتي قابل تحقق نخواهد بود.

رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با تاكيد براينكه صادركننده بايد اميد و مشوق داشته باشد، خاطرنشان كرد: افزايش اشتغال‌زايي و ارزآوري نيازمند جهش صادراتي است و كنفدراسيون صادرات وتشكل‌ها بايد در تصميم‌گيري‌ها مداخله داشته‌باشند.

وي با بيان‌اينكه چين با صادرات خود همه كشورهاي جهان را آزار مي‌دهد، بيان كرد: ممنوعيت واردات ميوه نيز وجوددارد كه اگرچه با هدف حمايت از توليد‌كننده است اما فشار آن به مصرف‌كننده وارد مي‌شود.

نوراني با اعلام پيش‌بيني كاهش مركبات در ماه‌هاي پاياني سال‌جاري اظهار كرد: سرمازدگي موجب‌شده تا غرب مازندران با كاهش توليد مركبات همراه باشد ونسبت به سال‌گذشته حدود60درصد كاهش توليد وجود دارد و پايان سال با مشكل كمبود ميوه به ويژه مركبات همراه هستيم.

" منبع روزنامه کسب و کار "