کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم

 

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم در بهمن ماه 1393 تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تهران برگزار خواهد گردید.

تلفن : 02165263173