طرح نکاشت و اما و اگرهایش

 

طرح نکاشت و اما و اگرهایش

فعالان بخش کشاورزی، معتقدند طرح نکاشت، وابستگی می آورد و از طرفی هم بیکاری را افزایش می دهد. به گفته سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با اجرای طرح نکاشت وابستگی کشور به دنیا زیاد، کشاورزان بیکار، حقوق بگیران دولت زیاد و صنایع جانبی کشور تعطیل و ارزی‌آوری کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر هم، همان ابتدای فصل پاییز، نمایندگان آذربایجان غربی با نگارش و امضای نامه ای به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کمیسیون کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو و آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس مراتب اعتراض خود را به طرح نکاشت دولت درحوزه انتخابیه خود اعلام کردند.

روح الله بیگی یئلانلو، عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در این باره گفت: با اجرای این طرح مردم بیکارتر و گرفتارتر و پریشان تر خواهند شد. این طرح کاملا ناپخته است و امضای این طرح به معنای امضای بیکاری جوانان و تبدیل شدن زمین ها به محل شوره زاراست.

 

" صدای اقتصاد "