تشکل‌ها جایگاه مناسبی در اتاق ندارند

 

تشکل‌ها جایگاه مناسبی در اتاق ندارند

حضور نمایندگان دولت موضوع دیگری است که رییس کنفدراسیون صادرات ایران به آن اشاره می‌کند. او معتقد است، اتاق جایگاه واقعی‌اش را ندارد و اگر قرار است صدای بخش‌خصوصی باشد باید تمام اعضایش از این بخش باشند. سیدرضا نورانی با بیان اینکه به نگاه ویژه دولت به بخش‌خصوصی ایمان دارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: به نظر من این نگاه دولت در عمل اتفاق نیفتاده است، دولت در اتاق 20نفر عضو دارد که این مسئله سهم خصوصی اتاق را کمرنگ می‌کند.

وی علاوه بر این انتقاد پیشنهادی نیز دارد، نورانی ادامه می‌دهد: دولت به جای 20 عضو می‌تواند 20 تشکل قوی را از بخش‌خصوصی انتخاب کرده و حایگزین کند. به گفته وی جایگاه تشکل‌ها و اتحادیه ها واقعی نیست و این نهادهای غیر‌دولتی با وجود نقشی که در اقتصاد کشور دارند، نتوانستند رشد کنند.

رییس کنفدراسیون صادرات توضیح می‌دهد: تشکل ها و اتحادیه ها دارای تجربه های 100 ساله در زمینه تولید و صنعت می باشند و اتاق باید در تجمیع تشکل‌ها و این تجربه‌ها اقدام کند. سیدرضا نورانی، اتاق بازرگانی را در دستیابی تشکل‌ها به جایگاه واقعی‌شان مسئول می‌داند و می‌افزاید: اتاق باید در سیاست‌گذاری‌ها پر رنگ‌تر و جدی‌تر وارد شود، زیرا تشکل‌های زیادی در اتاق وجود دارد.

" فرصت امروز "