ساماندهي تجارت محصولات كشاورزي و باغي با تعرفه ترجيحي

 

ساماندهي تجارت محصولات كشاورزي و باغي با تعرفه ترجيحي

به گزارش روابط عمومي راديو اقتصاد؛ رئيس اتحاديه ملی محصولات كشاورزي ایران از توليد حدود سه و نيم ميليون تن سيب درختي خبر داد و خواستار ساماندهي تجارت محصولات كشاورزي و باغي با تعرفه ترجيحي شد.

سيدرضا نوراني در مصاحبه با اين راديو گفت : مي توان كمبود احتمالي نارنگي و ديگر ميوه هاي باغي را با صادرات مازاد سيب درختي جبر ان كرد.

نوراني با بيان اينكه اقتصاد و صنعت باغداري كشور مي تواند نقش مهمي در استقرار اقتصاد وي مقاومتي داشته باشد ، توليد ميوه امسال را به جز پرتقال خوب دانست.

وي گفت : امسال بيش از سه و نيم ميليون تن سيب درختي ، 750 هزار تن انار و 300 هزار تن كيوي توليد شده است كه بايد براي صادرات پايدار ان برنامه ريزي شود.

نورايي افزود: با توجه به كاهش توليد پرتقال استان مازندران به دليل سرمازدگي در سال گذشته - به طورحتم براي شب عيد و ماه هاي ابتدايي سال 94 به دليل سياه بهار بودن با كمبود پرتقال مواجه خواهيم شد كه در اين راستا پيشنهاد داده ايم باوجود ممنوعيت واردات ميوه - براي تنظيم بازار اين محصول و كاهش ضرر مصرف كنندگان 200 هزار تن پرتقال وارد كشور شود اما بايد با كشورهاي طرف تجاري مانند پاكستان تعرفه ترجيحي برقرار كنيم.

رئيس اتحاديه ملی محصولات كشاورزي  با بيان اينكه هنوز نتوانسته ايم وارد بازار روسيه شويم ، گفت : تعرفه واردات به اين كشور زياد است و قدرت رقابتي نداريم و افت ارزش روبل هم مشكل ساز است.

نوراني افزود: اگر زيرساخت هاي صادرات محصولات باغي و كشاورزي فراهم شود به راحتي مي توان در مسير اقتصاد مقاومتي پيش رفت.