واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی

 

  مهندس سیدرضا نورانی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

به عقیده اینجانب اتاق ایده‌آل اتاقی است که دولت اعضای اختصاصی خود را از آن خارج و از اتاق به‌عنوان یک مدل برای بخش خصوصی اقتصاد کل کشور استفاده کند. متاسفانه هم اکنون اتاق بازرگانی استقلال کافی در بخش توسعه اقتصادی ندارد و با توجه به اینکه در شاهراه فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد، نمی‌تواند از بخش خصوصی به خوبی بهره گیرد.
اگر به‌طور قطع استقلال اتاق مهم باشد، توسعه اقتصادی باید با رویکرد‌های اصولی صورت بپذیرد و اتاق در آن شرایط است که به منزلت اصلی خود می‌رسد. خوشبختانه امروز کاهش نرخ نفت در جهان ما را وادار می‌کند که بار دیگر نگاهی به توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشیم و این می‌تواند حرکتی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در کشور باشد.  آن چیزی که مهم است، واگذاری به بخش خصوصی است که دراصل 44 بیان شده و به نظر من در حال حاضر بهترین زمان برای این عمل است. اگر این حرکت صورت گیرد، آن وقت می‌توانیم بگوییم که چه کسانی، چگونه و با چه معیار‌هایی برای اتاق انتخاب شوند و تا زمانی که اتاق به همین منوال باشد، مهم نیست که اعضای آن چه کسانی باشند، در هر صورت روند توسعه و شکوفایی را نخواهیم داشت.  ابتدا باید دولت تصمیم بگیرد که آیا تمایل به واگذار کردن توسعه اقتصادی به بخش خصوصی  را دارد یا خیر. اگر این جواب مثبت باشد، به نظر من بهترین حرکت این است که اتاق‌ها جایگاه اصلی خود را بیابند و پارلمان بخش خصوصی شناسایی شود. پارلمان بخش خصوصی باید خصوصی باشد؛ در صورتی که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. امروزه در شعارها حرف از بخش خصوصی زده می‌شود؛ اما در حقیقت چیز زیادی از آن دیده نمی‌شود. در دولت تدبیر و امید باید این حرکت واقعی اتفاق بیفتد. در بحث انتخابات اتاق بازرگانی برخی از تشکل‌ها مثل مجمع فعالان اقتصادی اعلام حضور کرده‌اند. این تشکل از خبرگان اقتصادی کشور تشکیل شده است. به نظر من، با توجه به اینکه این مجمع توانسته فضا را باز کند و علاقه‌مند به شرکت دادن تمام طیف‌ها در اتاق بازرگانی است، می‌توان گفت یک حرکت رو به جلو اتفاق افتاده است که باید آن را به فال نیک گرفت

 " دنیای اقتصاد "