عضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان

احتراماً به استحضار می رساند علاقه مندان واجد شرایط به عضویت در این شورا می توانند مدارک خود را به منظورعضویت جهت حضور در نشست مجمع عمومی را تا تاریخ

94/05/30 به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 85732396