تعیین تکلیف تسویه بدهکاران ارزی از محل ذخیره ارزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص توقف اقدامات قانونی و اجرایی بانک های عامل تا ابلاغ آئین نامه اجرایی مربوطه، موضوع "تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"جهت تعیین تکلیف تسویه بدهکاران ارزی از محل ذخیره ارزی به شرح ذیل می باشد

 


وزارت صنعت، معدن و تجارت

روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها

 

باسلام،

به پیوست تصویر نامه شماره 94/62981 مورخ 94/3/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص توقف اقدامات قانونی و اجرایی بانک های عامل تا ابلاغ آئین نامه  اجرائی مربوطه، موضوع "تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" جهت تعیین تکلیف تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ارسال می گردد.

با عنایت به فرصت سه ماهه در نظر گرفته شده از تاریخ تصویب قانون و زمان کم باقیمانده، ضروری است دستور فرمائید مراتب در اسرع وقت به تشکل ها و واحدهای تولیدی ذیربط اطلاع رسانی گردد تا به منظور برخورداری از تسهیلات مورد نظر و تعیین تکلیف بدهی مربوطه به بانک های عامل مراجعه نمایند./ش

 
                                                                                                                                                                                                                     علی علی آبادی فراهانی 
                                                                                                                                                                                                                      سرپرست دفتر امور اقتصادی 

 

                                                                           

                                               

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعال

 

بانک ملی ایران- مدیریت امور بین الملل

بانک سپه- مدیریت امور بین الملل

بانک تجارت- مدیریت امور بین الملل

بانک ملت- مدیریت امور بین الملل

بانک صادرات ایران- مدیریت امور بین الملل

بانک کشاورزی- مدیریت امور بین الملل

بانک رفاه کارگران- مدیریت امور اعتباری و بین الملل

بانک صنعت و معدن –مدیریت امور بین الملل و تجهیزات منابع

بانک توسعه صادرات ایران –مدیریت امور بین الملل

بانک مسکن- مدیریت امور بین الملل

بانک کارآفرین- مدیریت امور بین الملل

بانک پارسیان- مدیریت امور بین الملل

بانک اقتصاد نوین –مدیریت امور بین الملل

بانک سامان- مدیریت امور بانکداری بین الملل

بانک پاسارگاد- مدیریت امور بین الملل

بانک سرمایه –مدیریت امور بین الملل

پست بانک - مدیریت امور بین الملل

بانک سینا- مدیریت امور بین الملل

بانک انصار- اداره کل امور بین الملل

بانک مشترک ایران و ونزوئلا- مدیریت امور بین الملل

بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل

بانک تجارتی ایران و اروپا- شعبه تهران

بانک خاورمیانه - مدیریت امور بین الملل

بانک شهر –مدیریت امور بین الملل و عملیات ارزی

بانک دی- معاونت امور بین الملل و ارزی

اداره عملیات ارزی

 

با سلام،

احتراما به اطلاع می رساند با توجه به تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و انتشار آن در تاریخ 1394/03/30 از طریق روزنامه رسمی ج.ا.ا و لازم الاجرا بودن آن پس از 15 روز از تاریخ انتشار، بدینوسیله تبصره (1) ماده (20) قانون مذکور مرتبط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

«گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.»

ضمنا با توجه به تبصره (2) ماده یاد شده، آیین نامه اجرایی مربوطه پس از تصویب متعاقبا ابلاغ خواهد شد. مقتضی است مراتب را به واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسب اجرای آن نظارت نمایند/د2499907

 

اداره سیاست ها و مقررات ارزی

                                                                                       سید محمد حسین رسول زاده                                 رضا حاتمی