سمینار بین المللی مدیریت بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی

با توجه به برگزاری چندین دوره سمینار بین المللی در کشورهای همسایه در نظر است سمینار بین المللی مدیریت بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی در شهر باکو کشور آذربایجان با موضوع تفکرات نوین مدیریتی در بنگاه های زنده دنیا در تاریخ 5 الی 8 آبان ماه سال جاری برگزار می کند.
اهداف و رویکرد های سمینار : 1- نقش مدیریت نوین در بازار رقابت
2- وفاداری سازی کارکنان در بنگاه های اقتصادی به عنوان سرمایه های پایدار
3- تبیین جایگاه مدیریت در برنامه های اقتصادی شرکت ها
4- نقش مدیریت در زنده ماندن بنگاه های اقتصادی
در ظرفیت حضور در سمینار اولویت با افرادی خواهد بود که مراحل ثبت نام را سریعتر انجام دهند.
تلفکس: 05138645990