فراخوان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت انتخاب واحدهای تولیدی برتر

به استحضار می رساند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظر دارد در سال 94 به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان فعالیت موثری ارائه نمودند در صورت احراز شرایط، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی اعطاء نماید.
شایان ذکر است واحدهای مذکور می بایست مراحل اولیه ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ دهم مهر 94 تکمیل نمایند.
فرآیند فقط در سایت www.esfand9th.com انجام می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22058542 تماس حاصل فرمایید.