عدم حضور ایران در سازمان تجارت جهانی، تحریم کردن خودمان است

برنامه "مناظره اقتصادی" با موضوع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و مزیت ها و آسیب های آن و با حضور دکتر محمد رضا سبز علی پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی، سید رضا نورانی عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون صادرات ایران و رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و همچنین رئیس انجمن ارگانیک ایران و آرش نجفی عضو هیئت نمایندگان ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی ایران روانه آنتن شد.

دکتر محمد رضا سبز علی پور درباره پیوستن ایران به تجارت جهانی اظهار داشت: این موضوع سالیان طولانی است که مطرح است و بین مقامات دولتی و کارشناسان برجسته اقتصادی و حتی سیاسی به بحث و گفت‌وگو گذاشته می شود و نظرات مختلف است. 

وی با بیان اینکه روند جهانی شدن و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی امری اجتناب ناپذیر است، بیان داشت: بالاخره ایران دیر یا زود و خواسته یا ناخواسته در این مسیر قرار می گیرد 

رئیس شورای سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تصریح کرد: واقعیتی که وجود دارد، این است که بحث پیوستن ایران به تجات جهانی و حتی معرفی آن سازمان به خوبی در ایران انجام نشده است زیرا خیلی کارکرد سازمان را در ایران نمی دانند و برخی دیگر مطرح می کنند ایران باید ملحق شود اما چرا و دلیل آن را نمی دانند.

سبز علی پور ادامه داد: دولت ها در ایران اعلام می کنند که برنامه پیوستن ایران را پیگیری کرده ایم و زمینه پیوستن ایران آماده شده است ولی تصور ما این است که بیش از اینکه واقعیت ها را در نظر بگیرند، علاقه مند هستند که بعد تبلیغاتی کار را ببینند تا نوعی موفقیت برای خودشان در نظر بگیرند.

سید رضا نورانی با بیان اینکه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موضوع تازه ای نیست، اظهار داشت: این موضوع به سال ها قبل باز می گردد زیرا سازمان جهانی بازرگانی از سال 1936 در دنیا شروع شده است و در سال 1947 سازمان موافقت نامه های تعرفه بازرگانی (گات) مطرح شده است و تا به امروز هم ایران 21 بار تلاش کرده است که حضور جدی در سازمان تجارت حضور داشته باشد و امروز به عنوان عضو ناظر حضور دارد.

عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته برای حضور در بازارهای جهانی حضور ایران در سازمان تجارت جهانی امر اجتناب ناپذیری است البته باید توجه داشت حضور در این سازمان دارای نقاط قوت زیاد و همچنین نقاط منفی است.

سبز علی پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تصریح کرد: پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی امری اجتناب ناپذیر است اما در حال حاضر این موضوع محال است، زیرا به هر صورت روند جهانی شدن مانند سیلی است که همه را همراه خودش می کند و در همه ابعاد اقتصادی و فرهنگی وارد این دهکده جهانی می شویم. 

وی درباره ضروری بودن این موضوع گفت: در حال حاضر 161 کشور عضو این سازمان هستند و حدود 40 کشور باقی مانده است و طی دهه آینده عضو این سازمان ها خواهند شد. یکی از برنامه های این سازمان این است که اعضای عضو با یکدیگر مراوده اقتصادی داشته باشند و اگر ما عضو این سازمان نباشیم، به یک نوعی خودمان را از مراودات دنیا تحریم کرده ایم و در واقع بدون صدور قطعنامه خودمان را تحریم کرده ایم.

رئیس شورای سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی درباره محال بودن پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در حال حاضر گفت: یکی از قوانین سازمان این است که وقتی عضو جدید می خواهد وارد سازمان شود، موافقت تمام اعضا را نیاز دارد و حتی اگر یک کشور مخالف باشد، آن کشور از ورود به سازمان باز خواهد ماند که نمونه بارز آن روسیه بود که با وجود قدرت اقتصادی 18 سال پشت درهای سازمان به دلیل مخالفت کشور گرجستان ماند تا اینکه دو سال پیش روسیه عضو این سازمان شد. 

وی ادامه داد: ما نیز با برخی از کشورهای دنیا اختلافات سیاسی و آرمانی داریم و به همین جهت این موضوع احتمال است. پیوستن ما در حال حاضر از سم برای ما بدتر است زیرا به دلیل وضعیت اقتصادی که داریم و فقط واردات است، ورودمان مساوی با واردات بیشتر خواهد بود. 

در ادامه آرش نجفی با تاکید بر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: واقعیت امر این است که ما فرصت ها را سوزانده ایم، زیرا مدت ها عضو ناظر بوده ایم و در  این مدت باید تمرین ها را انجام و آنها را تطابق می دادیم.

وی ادامه داد: به دلیل این فرصت سوزی ها امروز بنده هم معتقد هستم که مصلحت ما به پیوستن سازمان تجارت جهانی نیست زیرا آنچه از صنعت نحیف و ویران شده ما مانده است، با ورود به این سازمان آن را هم از دست خواهیم داد. مصلحت ما در این است که با جدیت بیشتر برای حضور در بازارهای جهانی خودمان را آماده کنیم در غیر این صورت قطعاً بازنده خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی ایران به فعالیت دیگر کشورها اشاره کرد و بیان داشت: کشورهای دیگر خودشان را آماده کرده اند و قوانین شان را تطابق داده اند و ما اگر اجازه دهیم در تعامل جهانی قرار بگیریم، قطعا بازنده خواهیم بود زیرا در رقابت ضعیف هستیم. 

نجفی تاکید کرد: ما باید ساختارهای قانونی مان را به این بهانه سریعتر بازنگری کنیم به ویژه قوانین مربوط به بانک ها، زیرا بانک های ما بیشتر از هر تشکیلات دیگری به اقتصاد کشور آسیب می رسانند. حقیقت این است که در بانکداری هم به صنعتگر و هم به تجار واقعی ما جفا شده است.
منبع: رادیو گفتگو