انتصاب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در شورای پیشکسوتان

در نخستین جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران از سوی آقایان حاج آقا میرمحمد صادقی رئیس شورای عالی پیشکسوتان، جلالپور رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران و دکتر نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری، آقای سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به عنوان عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران منصوب گردیدند.