صادرکنندگان میوه قربانی مناقشات سیاسی ایران و عربستان/اجرای سیاست معاوضه برای قطع دست قاچاقچیان

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان میوه گفت: عربستان بحث جمع آوری میوههای ایرانی که در بازار این کشور وجود داشت را مطرح کرد و طبق شنیده ها این کار نیز انجام شد. در نتیجه ضرر ناشی از چالشهایی که در مدت کوتاهی به وجود آمد گریبانگیر صادرکنندگان شد که نتیجهای جز خسارت برای این فعالین نداشت. رضا نورانی-رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با وضعیت خرید و فروش انواع میوه با توجه به نزدیک شدن به پایان سال بیان داشت: سردخانه ها مملو از سیب درختی و کیوی است که یکی از مهمترین دلایل آن رکود در صادرات میوه به کشورهای اطراف است؛ از طرفی خرید و فروش به کندی انجام میشود و رکود در بازار میوه حاکم است؛ اما باتوجه به تولید مناسب مرکبات و سیب و کیوی مشکلی در شب عید و نگرانی برای تامین میوه مورد نیاز مردم وجود نخواهد داشت. وی افزود: مهمترین بازار صادراتی میوه کشورهای حوزه خلیج فارس هستند و بخش کوچکی از محموله میوه ایران به کشورهای آسیای مرکزی صادر میشود، متاسفانه در ماههای گذشته اختلافاتی که بین ایران و عربستان و بحرین بوجود آمد منجر به مرجوع شدن میوه های صادر شده ایرانی از این دو کشور شد، حتی میوه هایی که از طریق امارات به عنوان کشور ثالث به این دو کشور صادر شد نیز مرجوع شد و بخشی از آن به ایران بازگشت و بخش دیگر در بازارهای امارات به فروش رسید که همین امر ضرر بسیار زیادی را برای تجار به همراه داشت.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تاکید کرد: کار به جایی رسید که عربستان بحث جمع آوری میوه های ایرانی که در بازار این کشور وجود داشت را مطرح کرد و طبق شنیده ها این کار نیز انجام شد. در نتیجه ضرر ناشی از چالشهایی که در مدت کوتاهی به وجود آمد گریبانگیر صادرکنندگان شد که نتیجه ای جز خسارت برای این فعالین نداشت. وی افزود: در حال حاضر باتوجه به تولید چشمگیر سیب، کیوی و مرکبات نگرانی برای تامین بازار شب عید وجود ندارد؛ اما میوه های قاچاق به وفور در بازار یافت میشود؛مثل نارنگی پاکستان،چون نارنگی های شمال قابلیت نگهداری در سردخانه ها را ندارد و تولید نارنگی جنوب نیز محدود است و طبق پیشبینی ها امکان کمبود این محصول در بازار برای سال آینده وجود دارد؛ در نتیجه قاچاقچیان با استفاده از این اخبار اقدام به واردات غیرقانونی این محصولات به کشور میکنند که در نتیجه این کار منجر به عدم رعایت حق و حقوق دولتی و گمرکی و ورود آفات به دلیل عدم نظارت های بهداشتی بر این محصولات به کشور خواهد شد. نورانی در ادامه با تاکید بر اینکه باید سیاست های معاوضه را در امر صادرات و واردات مورد توجه قرار داد، بیان داشت: سیاست معاوضه یعنی در ازای یک کیلو سیب یک کیلو نارنگی وارد کشور شود که این کار از دپوی محصولات تولیدی مثل سیب و کیوی جلوگیری میکند و از طرفی دست قاچاقچیان را کوتاه کرده و میوه های سالم که مورد تایید سازمان حفظ نباتات است را بدست مصرف کننده خواهد رساند.