پيشنهاد واردات نارنگی به ازای صادرات سيب/ جلوی واردات قاچاق ميوه گرفته شود

رئيس اتحاديه محصولات کشاورزی با اشاره به واردات نارنگی قاچاق گفت: پيشنهاد میشود دولت شرايطی فراهم کند که صادرکنندگان به ازای صادرات سيب و کيوی محصولات مورد نياز مانند نارنگی را به کشور وارد کنند. سيد رضا نورانی رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از قاچاق نارنگی انتقاد کرد و گفت: نارنگی قاچاق در بازار زیاد شده است، به طوری که در محافل دولتی پذیرایی از ميهمانان با این ميوه قاچاق و وارداتی صورت میگيرد. وی با انتقاد از واردات قاچاق ميوه و نارنگی گفت: فصل برداشت نارنگی شمال به پایان رسيده و نارنگی مناطق جنوب هم محدود است و همين موضوع شرایط را برای واردات قاچاق این ميوه فراهم کرده است. رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: با این شرایط باید به فکر راهحلی بود، تا جلوی واردات قاچاق این ميوه گرفته شود. نورانی با اشاره به مازاد سيب و کيوی در سردخانهها به علت کند شدن صادرات این محصولات، افزود: بنابراین بهتر است به جای ممنوعيت واردات نارنگی؛ دولت شرایطی را فراهم کند تا ضمن صادرات سيب و کيوی، نارنگی یا محصولات مورد نياز وارداتی از طریق قانونی به کشور وارد شود. رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: با این اقدام هم جلوی خروج ارز از کشور گرفته می شود و علاوه بر این در کنار رونق صادرات جلوی واردات قاچاق ميوه هم گرفته میشود. نورانی با اشاره به اینکه با واردات قاچاق امکان ورود آفت و آلودگی به داخل کشور و صدمه به باغات وجود دارد، بيان داشت: امکان صادرات سيب و کيوی به همسایههای شرقی کشورمان وجود دارد و اگر چنين شرایطی برای واردات مجاز نارنگی فراهم شود، قطعا بخش زیادی از سيبهای موجود در سردخانهها صادر میشود. رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: همچنين در صورت صدور مجوز واردات نارنگی به ازای صادرات سيب یا کيوی برای دولت درآمد ایجاد میشود، چرا که به ازای هر کيلو واردات مبلغی به عنوان عوارض از واردکنندگان دریافت میشود. وی افزود: در حال حاضر به دليلی برخی مشکلات سياسی در منطقه صادرات سيب و کيوی به برخی کشورهای عربی کند شده است. این گزارش میافزاید: محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی، توليد سيب را در کشور امسال بسيار خوب و حدود 3.5 ميليون تن عنوان کرد. به گفته وی ميزان مصرف سيب درختی در کشور بيش از 2.9 ميليون تن در سال نيست که بيش از 600 هزار تن از این محصول با توجه به ميزان مصرف، امکان جذب در بازار داخل را ندارد. ا