تعرفه واردات هر کیلو موز در ازای صادرات 1.5 کیلوگرم سیب درختی 5 درصد تعیین شد

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:در شرایط پسابرجام و به منظور حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات موز در قبال صادرات سیب درختی پنج درصد تعیین شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در شرایط پسابرجام و به منظور حمایت از تولید
داخلی،تعرفه واردات موز در قبال صادرات سیب درختی پنج درصد تعیین شد.

وی افزود: با توجه به گسترش تعامل و همکاری بین المللی در فضای پسابرجام و با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی، بر‌اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال 1395 که به تصویب دولت رسیده،
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات یک کیلوگرم موز در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی تولید داخلی معادل پنج درصد تعیین شده است.
مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی  تصریح کرد: براساس این مصوبه که از ابتدای سال 1395 لازم الاجراست،تعرفه واردات هر کیلو موز در شرایط عادی 26 درصد تعیین شده است