كمبود آب مانع خودكفايي نيست

با توجه به ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب و تاكيد ايشان براي اجرايي شدن اين سياست ها، جاي ترديد نيست تمام مسئولان و دست اندركاران اقتصاد كشورمان بايد در اين راستا گام بردارند و نسبت به استفاده از امتيازات موجود براي تحقق فرمايش ايشان، اصولي سياستگذاري كنند. 
    در اين زمينه، فارغ از امتيازهاي گوناگوني كه در ايران براي رسيدن به اين مهم وجود دارد، بخش كشاورزي بالاترين توان و امكانات براي نيل به اهداف ياد شده از سوي رهبر معظم انقلاب را دارد، به صورتي كه بسياري از كارشناسان براين باورند در صورت رعايت اصول علمي و اقتصادي با درنظر گرفتن سياست هاي اقتصاد مقاومتي حتي در شرايط فعلي آب و هوايي نيز مي توان با صادرات محصولات كشاورزي درآمدي قابل توجه و بعضا جايگزين صادرات نفت به دست آورد.
    اين در حالي است كه همواره مي بينيم در گوشه و كنار اين سرزمين پر بركت به دليل سوءمديريت ها و بهره وري پايين، حاصل دسترنج كشاورزان كشور به عنوان سرمايه اي ملي هدر مي رود و گاهي اوقات با طرح هاي مختلف معدوم مي شود. در حالي كه حتي همين محصولات نيز در صورت استفاده صحيح مي توانند ارزش افزوده اي قابل ملاحظه براي اقتصاد ايران به ارمغان آورند.
    سيدرضا نوراني، رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي در اين زمينه به خبرنگار جام جم گفت: براساس آمار و اطلاعاتي كه از طريق سازمان فائو به عنوان نهادي بين المللي در اختيار داريم، صنعت كشاورزي ايران پتانسيلي بسيار بالابراي تامين نيازهاي غذايي بخش قابل توجهي از منطقه دارد و در صورت رعايت اصول اقتصادي و همچنين افزايش بهره وري در اين صنعت مي توانيم درآمد هنگفتي براي اقتصاد كشور ايجاد كنيم.
    نوراني در ادامه با اشاره به اهميت امنيت غذايي در كشورها افزود: يكي از مهم ترين نگراني هاي دولت هاي مختلف در سراسر دهكده جهاني، بحث امنيت غذايي منطقه تحت اداره آنهاست كه همين موضوع مي تواند محلي براي چانه زني هاي سياسي نيز باشد؛ بنابراين حال كه ايران به گفته مقام هاي بين المللي داراي بالاترين امتياز در منطقه است، اين اصولي نيست كه شاهد هدر رفت بالاي محصولات كشاورزي در كشورمان باشيم به صورتي كه سرمايه ملي ايران با وجود تمام مشكلات و معضلات براحتي دور ريز مي شود.
    وي كشاورزي را يكي از شاهراه هاي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي در ايران معرفي كرد و گفت: بسياري از كشورهاي پيشرفته با استفاده از فناوري هاي نوين، در جهت توسعه اقتصاد مقاومتي گام برداشته اند و به نوعي سعي در خودكفايي كامل خود در اين زمينه دارند و سياست هاي اقتصاد مقاومتي را با ترجمه اي محلي براي خود به كار گرفته اند؛ اما اكنون ايران كه به واسطه درايت و ريز بيني رهبر معظم انقلاب داراي چنين سياست هاي كارآمدي است هنوز در راستاي اجرايي شدن اين سياست ها گام اساسي برنداشته است.
    رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي معتقد است صنعت كشاورزي درون زاي برون نگر است، چون بسياري از كشورهاي حاشيه و همسايه ايران به دنبال استفاده و بهره مندي از محصولات با كيفيت بالاي كشاورزي ايران هستند و امروز كه در دوران پساتحريم قرار گرفته ايم و بسياري از موانع صادراتي ما در اين زمينه برطرف شده لازم و واجب است كه براي نيل به سمت اجراي اين سياست ها در صنعت كشاورزي خود گام اساسي تري برداريم و زمينه هاي صادرات محور شدن صنعت كشاورزي را ايجاد كنيم.
    اين فعال بخش كشاورزي به وجود نيروي متخصص ارزانقيمت در كنار زيرساخت هاي مناسب اشاره كرد و افزود: امروز ايران چهارفصل، داراي نيروي انساني متخصص و جوان است كه اغلب كشورهاي همسايه ما از اين نعمت بي بهره هستند؛ درحالي كه وجود چهار فصل كامل در كشورمان مزيدي بر امتيازات موجود ايران شده و بايد براي آن برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم.
    
    به اندازه توليد اصولي آب داريم
    رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي درباره موضوع كمبود منابع آبي براي كشت محصولات كشاورزي در ايران به جام جم گفت: اين بحث كه ايران كمبود آب دارد و نبايد به فكر كشت و صادرات محصولات كشاورزي بود، كاملااشتباه و غير حرفه اي است، چون همه مي دانيم امروز كشورهاي مختلف و پيشرفته جهان حتي در بدترين شرايط آب و هوايي با كمبودهاي مختلف به كاشت، داشت و برداشت محصول اقدام مي كنند و با استفاده از فناوري هاي بسيار نوين در آن سوي كره زمين، محصولاتشان را با قدرت رقابت بالاوارد بازار مي كنند؛ بنابراين در ايران با اين همه امكانات و منابع طبيعي خدادادي در اختيار فقط لازم است نگاه مان را به مديريت اين صنعت تغيير دهيم و اصولي و دقيق گام برداريم.
    وي در ادامه افزود: اين كه گفته مي شود تحريم ها باعث عقب ماندگي صنعت كشاورزي ايران بوده، نگاه كردن به نيمه خالي ليوان است؛ چون به خواست خداوند، امروز فناوري هاي مناسبي به صورت ملي و بومي در اختيار داريم و حتي اگر از همين منابع آبي اصولي استفاده كنيم مي توانيم در منطقه صادرات مناسبي در بخش هاي مختلف كشاورزي داشته باشيم، بنابراين فقط لازم است مديريت اصولي تر از گذشته با اتكاء به بخش خصوصي در صنعت كشاورزي به كار گرفته شود تا بتوانيم شاهد پيشرفت و ايجاد ارزش افزوده هرچه بيشتر در اين زمينه باشيم.
    
    صنايع تبديلي و ذخيره سازي رمز موفقيت
    سيدرضا نوراني با تاكيد بر دو امر مهم در راستاي مديريت صنعت كشاورزي در راستاي صادرات محصولات و ايجاد ارزش افزود: با در نظر گرفتن اطلاعات و آماري كه در اين زمينه موجود است مي بينيم دو نكته مهم در صنعت كشاورزي ايران زياد مورد توجه قرار نگرفته و براي نيل به اهداف تعيين شده هنوز سياست هاي مناسبي در اين زمينه ها وجود ندارد كه اين دو نكته عبارتند از: توسعه صنايع تبديلي براي كاهش هدر رفتن محصولات كشاورزي و زيان توليدكننده و ديگري بحث ذخيره سازي است.
    وي تاكيد كرد: اين نكته بسيار مهم با در نظر گرفتن مديريت هاي دولتي كه عموما نقيصه هايي نيز دارد همواره باعث شده بخش خصوصي امكان حضور مداوم و مفيد را در دو بخش ياد شده نداشته باشد. به همين دليل لازم است امسال كه رهبر معظم انقلاب بر اقدام و عمل در زمينه اقتصاد مقاومتي تاكيد فرموده اند مسئولان و سياستگذاران در اين زمينه گام موثرتري برداشته و اجازه دهند بخش خصوصي وارد ميدان شود و با مديريت هاي منظم و مشخص مانع هدر رفتن محصولات كشاورزي شوند و به جاي حذف آن و تبديل محصول به مواد با ارزش افزوده بالاتر، زمينه صادرات آنها را ايجاد كنيم. هرچند ذخيره سازي هم مي تواند مديريت بازار را براي توليدكنندگان به ارمغان آورد.