انتخابات هیات مدیره اتحادیه برگزار شد

در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران که روز 4 خرداد ماه با حضور نماینده اتاق ایران برگزار شد، هیأت مدیره و بازرسان این اتحادیه انتخاب شدند.
در این جلسه گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش صورت‌های مالی قرائت و تصویب شد و ادامه جلسه به برگزاری انتخابات تعیین هیأت مدیره و بازرس اختصاص یافت.
براساس آرای به دست آمده «نورانی»، «نیاورانی»، «منصوری»، «مهدی‌زاده»، «مخبری»، «کرمانشاهی» و «عمرانی صباغی» به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و «موسوی‌نیا» و «غفاری مرندی» به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند.
همچنین براساس آرای به دست آمده از انتخابات بازرس، «شکرالله عجم» به عنوان بازرس اصلی و «محمد سلطان محمدی» به عنوان بازرس علی‌البدل تعیین شده و قبول سمت کردند.