تغییر در ضوابط ورود کالا به کشور عراق

1- کالاهای انگور، خرما، انبه، نارگیل، پاجوش نخل،  دنبه گوسفند(چربی) و ذرت از کشور جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق ممنوع می باشد.

2-گمرک کشور عراق از کلیه خودروهای مسافری عبوری از مرز جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق معادل 20 درصد ارزش خودرو ودیعه دریافت می کند.

3- ورود اثاثیه منزل همراه کارکنان سفارت، صاحبان درجات علمی اعم از ایرانی و عراقی به کشور عراق فقط با اخذ مجوز رسمی از سفارت و یا کنسول گری کشور عراق در کشور ایران مجاز می باشد.