برگزاری نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای روسیه، افغانستان و ترکمنستان

طبق اطلاع واصله و براساس مجوز صادره از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت ، در نظر است نمایشگاه های ذیل  در سال جاری در کشورهای روسیه، افغانستان و ترکمنستان برگزار شود.
1- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات- افغانستان در فاصله زمانی 21 الی 24 آذرماه
2- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر کازان- روسیه در فاصله زمانی 29 آذرماه الی 2 دی ماه
3- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر کابل- افغانستان در فاصله زمانی 24 الی 27 بهمن ماه
4- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر عشق آباد - ترکمنستان در فاصله زمانی 10 الی 14 اسفند ماه

شایان ذکر است علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 36014280-051 و 86031300-021 تماس حاصل نموده و یا به تارنمای  www.epma.ir رجوع نمایند.