نشست تخصصی کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران

نشست تخصصی کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با عنوان " تغییر اقلیم و تاثیر آن بر اقتصاد و فضای کسب و کار " در روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 از ساعت 9 الی 13 در سالن کنفرانس طبقه 8 اتاق ایران برگزار می گردد.                                       
                                                                                                                                        

 

برنامه زمانی این نشست به شرح  ذیل می باشد: