بیست و پنجمین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته روسیه PROD EXPO


بیست و پنجمین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته روسیه PROD EXPO همزمان با  پنجمین همایش بزرگ فرصتهای تجاری در حوزه ی مواد غذایی در جهت توسعه روابط تجاری ایران و روسیه  در تاریخ 15 لغایت 19 بهمن ماه سال جاری در روسیه- مسکو  برگزار میگردد.