دستورالعمل جدید گمرک پاکستان در خصوص واردات میوه به آن کشور

درخصوص ابلاغ دستورالعمل جدید ضوابط و شرایط واردات و صادرات محصولات کشاورزی از قبیل سیب درختی، کیوی و انگور از سوی گمرک پاکستان بدینوسیله به آگاهی میرساند طی ابلاغیه وزارت بازرگانی این کشور جهت واردات محصولات میوه و تره بار، اخذ مجوز واردات و گواهی بهداشت کشور مذکور اجباری گردیده است.