اطلاعیه بررسی مشکلات صادرات سیب درختی در مرز دوغارون و راهکارهای پیشنهادی

دلایل مشکلات مرزی دوغارون برای صادرات سیب درختی:
1- بارنامه های حمل سیب از تبیز عمدتا داخلی هستند و در محل گمرک دوغارون می بایست ترانشیپ شوند.
2- پیدا کردن کامیون از شرکت های حمل و نقل بین امللی زمانبر است.
3- پیدا کردن کامیون با هزینه حمل کمتر از طرف مقابل(کامیون افغانی) که عمدتا توسط نماینده های بار انجام میگیرد، موجب خواب کامیون می شود.
4- تغییر محل خروج از مرز دوغارون توسط نماینده صادرکننده موجب افزایش زمان فرآیندهای اداری می شود. ( از مسیر اصلی یا مسیر بازارچه مرزی)
5- حجم تقاضا برای عبور از مرز دوغارون افزایش یافته و عدم پاسخگویی از سوی گمرک اسلام قلعه و در اسلام قلعه یک باسکول فعال است.


پیشنهادات: 
1- گمرک اسلام قلعه، قبض باسکول گمرک دوغارون را بپذیرد تا از این طریق کارها سرعت بیشتری پیدا کند.

2- بارگیری و حمل سیب از مبادی تامین در قالب شرکتهای حمل و نقل بین المللی صورت پذیرد.