برگزاری کارگاه آموزشی " صادرات را از کجا آغاز کنیم؟" در محل سازمان توسعه و تجارت

قابل توجه اتحادیه ها، انجمن ها و تشکلهای صادراتی ! 
 کارگاه آموزشی " صادرات را از کجا شروع کنیم؟" در تاریخ 96/11/8 در محل سازمان توسعه تجارت به آدرس تهران بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، سالن خلیج فارس از ساعت 8:30 لغایت 18 برگزار می گردد.
 لطفا برای ثبت نام درکارگاه آموزشی از طریق سامانه pooyesh.tpo.ir  اقدام نمایید.