دعوت به حضور در نشست توسعه تجارت با کشور چین و معرفی نمایشگاه کانتون

احتراماً به اطلاع می رساند نشست توسعه تجارت با چین و معرفی نمایشگاه کانتون و زمینه های شرکت در نمایشگاه به عنوان بازدیدکننده و غرفه دار در ساعت 14 مورخ 96/12/16 در سالن کنفرانس طبقه هشتم ساختمان اتاق بازرگانی ایران به نشانی خیابان طالقانی شماره 175 برگزار میگردد.
بدینوسیله از اعضای محترم اتحادیه دعوت به عمل می آید در نشست مذکور حضور به هم رسانید.