موافقت اولیه جهانگیری با معافیت محصولات کشاورزی از بازگشت ارز حاصل از صادرات

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اولیه معاون اول رئیس جمهوری برای مستثنی شدن ارائه ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما خبر داد.

ایرنا

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگویی اظهار داشت: هفته گذشته نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد و مسائل مختلف بخش تولید و صادرات مورد بررسی قرار گرفت. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از درخواست های کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی در نشست مذکور، مستثنی شدن ارائه ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه ارزی نیما بود که در راستای حمایت از بخش کشاورزی این خواسته از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مورد پیگیری قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مستثنی شدن ارائه ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری مورد پیگیری قرار گرفت.
پورابراهیمی ادامه داد: در این راستا در جلسه حضوری که با جهانگیری داشتم دغدغه های صادرکنندگان بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و موافقت اولیه معاونت اول رئیس جمهوری با مستثنی شدن ارائه ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی از طریق سامانه نیما در راستای حمایت از صادرات بخش کشاورزی اخذ شد.
به گزارش خانه ملت، گفتنی است تصویر متن نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به معاون اول رئیس جمهوری درخصوص استثنای الزام صادرکنندگان محصولات کشاورزی به برگشت ارز از طریق سامانه نیما در سایت خبرگزاری خانه ملت، موجود است.