صادرات «سیر» ایران به روسیه آغاز شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی مازاد بر مصرف کشاورزان با جذب مشارکت بخش خصوصی، صادرات محصول سیر به کشور روسیه آغاز شده است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی، دکتر حسین شیرزاد در نشست بررسی عملکرد صادراتی تعاونی های روستایی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: با تدبیر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با همت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی برای اولین بار صادرات محصول سیر ، به میزان قابل توجهی از این استان به مقصد کشور روسیه آغاز شد.

وی افزود:از زمان برداشت سیر، مقدار ۸۰۰ تن از استان های کرمان، زنجان و پارس آباد مغان اردبیل توسط استان آذربایجان شرقی خریداری شده و جهت مصرف در بازار های داخلی و همچنین صادرات به کشور روسیه در مجتمع انبارهای سرد سازمان تعاون روستایی واقع در "ایلخچی" در حومه تبریز آماده سازی و بسته بندی می شود.

دکتر شیرزاد در ادامه تصریح کرد : با آغاز صادرات محصول سیر از آذربایجان شرقی به کشور روسیه مجتمع انبارهای سرد تعاون روستایی واقع در "ایلخچی" در حومه تبریز حداقل برای ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و ده ها نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: میزان صادرات سیر به کشور روسیه حدود ۴۱ تن بوده و همچنان ادامه دارد که امید می رود با پایان فصل تولید سیر در کشور قزاقستان به عنوان کشور صادر کننده سیر به کشور روسیه امکان صادرات برای سیر از استان آذربایجان شرقی به روسیه بیشتر فراهم گردد.

وی در پایان گفت: کشور روسیه با جمعیت بالا فرصت مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی کشورمان می باشد که ضمن ارز آوری می تواند زمینه اشتغال در بخش کشاورزی را فراهم آورد.