فروش سهام شرکت زنجیره سیب ایرانیان

ه استحضار می رساند طی نامه واصله، شرکت زنجیره سیب ایرانیان در شرف تاسیس بوده و سهام مشارکت خود را به فروش می رساند.
علاقمندان می توانند جهت خرید سهام مشارکت با شماره دبیرخانه زنجیره درج شده در نامه مذکور تماس حاصل نمایند.