صادرات سیب در قبال واردات موز بدون تعرفه ۵ درصدی امکان پذیر نیست

بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، امکان بهره مندی از پروانه های صادراتی سیب درختی به منظور واردات موز با تعرفه 5 درصد در بازارچه های مشترک مرزی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به وزارت صنعت - معدن و تجارت اعلام کرد، گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم امکان بهره‌مندی از مزایای تعرفه ۵ درصد واردات موز در قبال صادرات سیب درختی با خروج سیب درختی از بازارچه های مشترک مرزی موافقت کرده است که امکان بهره مندی از پروانه های صادراتی سیب درختی به منظور واردات موز با تعرفه ۵ درصد در بازارچه های موصوف وجود ندارد.