فراخوان مجمع عمومی عادی سالیانه زنجیره سیب ایرانیان

حتراما در راستای پیام مقام معظم رهبری در سال 97 مبنی بر حمایت از تولید ملی و براساس سیاست های کلی بخش کشاورزی ابلاغی مقام محترم وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد زنجیره های تولید و تامین بخش کشاورزی با هدف افزایش راندمان و بهره وری و توسعه صادرات در این بخش و ایجاد هماهنگی با تشکل های توانمند صادرات محور شرکت زنجیره سیب ایرانیان با اهداف فوق تاسیس گردید. 
لذا مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده زنجیره سیب ایرانیان راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/06/17 در سالن توسعه جلسات وزارت جهاد کشاورزی به آدرس تهران- خیابان طالقانی- جنب وزارت نفت- ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی- ساختمان 16 طبقه- طبقه 3 برگزار می گردد. 
از کلیه فعالان در این بخش و علاقمندان دعوت می گردد در صورت تمایل به خرید سهام در این مجمع شرکت نمایند.