ممنوعیت صادرات کیوی تا 15 مهرماه

پیرو نامه واصله از گمرک ایران با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد کیوی در بازارهای هدف از امسال به بعد همه ساله صادرات کیوی از تاریخ 15 تیرماه تا 15 مهرماه از گمرکات اجرایی ممنوع خواهد بود (متن نامه پیوست)