هم اندیشی وزارت صمت با بخش خصوصی

نخستین نشست هم اندیشی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با صاحبان صنایع و تشکلهای تولیدی و صادراتی برگزار شد.
حبیب اله انصاری - دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران در گفتگوی 18/30 با موضوع هم اندیشی وزارت صمت با بخش خصوصی گفت: وزیر جدید صمت به استفاده از نیرو و ظرفیت تشکل ها تاکید و توجه ویژه ای دارند.
وی افزود: آقای رحمانی(وزیر صمت) در نخستین جلسه وزارتی خود به تامین مالی واحد های صنعتی تاکید کردند و این می تواند بسیاری از مشکلات واحد های صنعتی را بر طرف کند.
انصاری با بیان اینکه تمام واحد های صنعتی نیاز به کمک مالی دارند، گفت: یکی از چالش های اساسی این واحد ها کمبود نقدینگی است.
وی تاکید کرد: باید به سمت صادرات محوری حرکت کنیم که این مهم در برنامه های وزیر جدید به خوبی دیده می شود.
انصاری گفت: هماهنگی بین سازمان های متولی صادرات مهم است که اگر در این زمینه اقدامی نشود به نتیجه نمی رسیم.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران گفت: صادرات ریشه در تولید دارد و باید شرایط را برای تولید کننده فراهم کنیم.

سیدرضا نورانی - رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران هم در این برنامه گفت: نخستین جلسه وزیر جدید صمت با تشکل ها نقطه عطف است و این می تواند نشانه خوبی باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از موقعیت تشکل ها فکر خوب و مفیدی است، گفت: تشکل ها و توجه ویژه به آنها راه کار خوبی در دور زدن تحریم هاست.

نورانی افزود: تصمیمات یک شبه برای صادرات مضر است و این تصمیمات مشکلاتی را برای صادرکننده و مشتریان خارجی به وجود می آورد.

وی گفت: "پیمان سپاری" یک شبه به صادرکننده تحمیل شد و مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورد.

 

نورانی افزود: با سیستم بسته ارز نیمایی، صادر کننده نمی تواند ارز خود را وارد سامانه کند.

صادق نجفی _ مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی در گفتگوی تلفنی با برنامه 18/30 با تاکید بر هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه های اقتصادی گفت: یکی از چالش های اساسی وجود برخی ناهماهنگی هاست که در نخستین نشست وزارت صمت با وزیر جدید، تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد.

وی گفت: پیش ران نجات اقتصاد کشور صادرات است که باید به این مهم توجه ویژه و موانع آن برطرف شود.

نخستین نشست هم اندیشی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با صاحبان صنایع و تشکلهای تولیدی و صادراتی برگزار شد.

 

رضا رحمانی در این نشست گفت: به بخش خصوصی هم اعتماد و هم باور داریم و بدون همراهی و تصمیم گیری با یگدیگر، راهی برای عبور از شرایط جدید نداریم.