دستورالعمل بانک مرکزی

امه واصله از بانک مرکزی ایران در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات یاد شده به کلیه اتحادیه ها و انجمن ها جهت اطلاع رسانی به اعضا ارسال گردیده است. بدین منظور از کلیه اعضا خواهشمند است فایل زیر را مطالعه و اقدامات لازم را جهت جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی مبذول فرمایند.
بانک مرکزی 1
بانک مرکزی 2
بانک مرکزی 3
بانک مرکزی 4
بانک مرکزی 5
بانک مرکزی 6