میوه های صادراتی در انبارهای کشور پوسید

میوه های صادراتی در انبارهای کشور پوسید

عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از میوه هایی سخن گفت که علی رغم بازار صادراتی در خارج؛ اما در انبارهای کشور ماند و خراب شد.

آزاد عمرانی در پاسخ به سوال رادیو گفت وگو درباره وضعیت دام و طیور اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه وضعیت مطلوب نیست و در خصوص سایر محصولات کشاورزی نیز مشکلاتی وجود دارد.

وی یادآور شد: گذشته از مشکلات ساختاری که در زنجیره تولید محصولات از باغ تا مزرعه و سفره وجود دارد، مشکلات دیگری در زمینه مدل کشاورزی نیز وجود دارد.

عمرانی با بیان این مطلب افزود: 70 درصد اقتصاد کشاورزی در اختیار کشاورزان خرد است و به همین دلیل سیاست های حمایتی نیز باید در همین راستا باشد اما در این مسئله مشکل وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با ذکر مثالی ادامه دارد: نابسامانی در خریدهای تضمینی، در الگوی کشت و واردات از جمله مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال در مرکبات امسال با وجود بارش های فراوان و تولید زیادی صورت گرفت و بازار مرکبات با وجود آنکه متعادل بود یعنی عرضه و تقاضای کافی وجود داشـت، به ناگهان صادرات مرکبات متوقف شد و میوه ای که می توانست صادر شود و ارز آفرینی کند در انبارها پوسید و ضررهای زیادی به باغداران و کشاورزان تحمیل شد.