نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی تایلند

بر اساس اطلاع واصله از دفترامور بین الملل و سازمانهای تخصصی وزارت متبوع ، نمایشگاه مواد خوراکی تایلند در تقویم زمانی 22-20 شهریور ماه (13-11 سپتامبر) سال جاری در مجموعه نمایشگاهی بایتک بانکوک برگزار خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق وبسایت ،آدرس ایمیل و شماره تلفن های مربوطه تماس حاصل نمایید.
T:+66(0)20360500
F:+66(0)20360588
E:www.ubm.com/thailand