تمدید ممنوعیت فصلی محصولات کشاورزی به کشور عراق

با عنایت به اعلام وزارت کشاورزی عراق به استحضار می رساند ممنوعیت فصلی ورود سیب زمینی-هندوانه و خربزه به عراق از تاریخ 15/5/2019 تمدید گردیده است و برای اجرای آن فرصت زمانی 10 روز به گمرکات عراق ابلاغ شده است.
یاد آور می شود بر اساس موافقت های پیشین صادره از سوی نخست وزیری عراق همه ساله با فرارسیدن ایام تابستان حسب تشخیص وزارت کشاورزی با توجه به وضعیت تولید داخل عراق تمدید ممنوعیت انجام می پذیرد.
اجرای این مصوبه برای همه مرزها و برای همه کشورهای صادرکننده به عراق خواهد بود.