ممنوعیت فصلی محصولات کشاورزی به عراق

همانطور که استحضار داغرید عراق پس از یک دوره فراوانی تولید گوجه فرنگی، نسبت به اعلام ورود این محصول از همه کشورها اقدام نمود مجدداً از نیمه دوم سال 2018 پس از وقوع مشکلاتی دربرداشت و کاهش تولید به تبع آن افزایش قیمت در بازار واردات گوجه فرنگی به عراق را آزاد اعلام کرد.
بنا بر اخبار واصله از 9/5/2019 پس از اعلام وزارت کشاورزی عراق به دلیل کفایت تولید محلی و وجود تعادل در بازار این کالا واردات گوجه از همه گذرگاهها ممنوع گردیده است.