رفع ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی

تسنیم نوشت: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت،ممنوعیت صادرات پیاز و سیب‌زمینی لغو و صادرات آن‌ها آزاد شد.

به دنبال دستور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات سیب زمینی و پیاز آزاد شد.

.