فراخوان مشارکت در جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و معرفی چهره های ماندگار صنعت،معدن و تجارت ایران

سیزدهمین جشنواره ملی تولید کنندگان ومدیران جوان و یازدهمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت ، معدن و تجارت ایران در آذر ماه 1398 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می گردد.
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در برگزاری این جشنواره که یک دهه از عمر آن می گذرد کارنامه موفقی داشته است.صدها تولید کننده، کارآفرین و پیشکسوت صنعت، معدن و تجارت کشور توسط این تشکل شناسایی و معرفی ومورد حمایت مسئولین کشور اعم از وزراء، معاونین ، نمایندگان مجلس ودیگر مسئولین کشور قرار گرفته اند.
 
این تشکل توانسته ضمن ارتقاء جایگاه جشنواره معیارهای نوین و روز جهان را ارزیابی ومعرفی شرکت کنندگان ، به کار گرفته و در برگزاری و ارائه خدمات و انعکاس این رویداد شیوه های جدیدی را ارائه نماید.
.لذا با توجه به استقبال گسترده از این رویداد به شرکت های زیرمجموعه اطلاع رسانی میگردد و برای تسریع در مراجعه به سایت خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به آدرس www.himty.ir وتکمیل پرسشنامه ارزیابی ، نسبت به اعلام حضور خود اقدام نمایند.