هشدار به شرکت های ایرانی در خصوص هک مکاتبات ایمیلی

احتراماً ، به اطلاع می رساند طی ماه های اخیر دو مورد هک ایمیل در طول انجام مکاتبات ایمیلی بین شرکت های ایرانی و اسپانیایی صورت گرفته و هکرها در جریان مکاتبات اقدام به دادن شماره حساب خود به جای شماره حساب اصلی به شرکت ایرانی جهت واریز وجوه نموده و شرکت ایرانی بدون متوجه شدن موضوع اقدام به واریز وجه به حساب های جعلی نموده است. در این دو مورد یک بار چهل و هفت هزار یورو و بار دیگر سی و هشت هزار یورو از دو شرکت ایرانی کلاهبرداری شده ولی متاسفانه پیگیری های حقوقی صورت گرفته در این خصوص، هیچ نتیجه ای به دنبال نداشته است. با توجه به مراتب فوق ، خواهشمند است قبل از واریز وجه از صحت آن از طرق مختلف ، اطمینان حاصل نمایید.