مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در روز یکشنبه 98/04/23 در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور اکثریت اعضا و نماینده اتاق ایران برگزار گردید. پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 97و گزارش ترازو بیلان سال 97، گزارش بازرس اتحادیه ، پیش بینی بودجه سال 98 تصویب گردید.در نهایت انتخابات هیات مدیره و بازرس به عمل آمد.
اعضای اصلی هیات مدیره به ترتیب آرا:
آقای سید رضا نورانی
آقای صدرالدین نیاورانی
آقای کیومرث کرمانشاهی
آقای آزاد عمرانی
آقای منصور منصوری
خانم فرشته بنی عامریان
آقای یدالله حسینی
اعضا علی البدل هیات مدیره: 
آقای جعفر نیکزاد
اقای محمد سلطان محمدی
آقای مصطفی موسوی
بازرس اصلی :
آقای شکرالله عجم
بازرس علی البدل:
آقای کوروش علامی