رفع ممنوعیت سیب زمینی به عراق

با عنایت به اعلام وزارت کشاورزی عراق مبنی بر کمبود سیب زمینی محلی در مقطع جاری وبا هدف حفظ تعادل وضعیت بازار داخلی به استحضار می رساند ممنوعیت واردات سیب زمینی به عراق از کلیه گذرگاه ها از98/5/30 ابلاغ گردیده و امکان صادرات سیب زمینی مجددا امکان پذیر خواهد بود.